Περισσότερα Σήματα

Λογότυπα και σήματα Ελληνικού Προσκοπισμού

Πίσω

Περιφερειακές Εφορείες:  
Απόδημος Ελληνισμός Μαγνησία
Αθήνα Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Ανατολική Αττική Δυτική Μακεδονία
Δυτική Αττική Κεντρική Μακεδονία
Νότιος Αττική Ανατολική Πελοπόννησος
Δωδεκάνησος Δυτική Πελοπόννησος
Βορειοδυτική Ελλάδα Σαρωνικός
Κέρκυρα Στερεά Ελλάδα & Εύβοια
Ανατολική Κρήτη Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία
Δυτική Κρήτη Θεσσαλονίκη
Κυκλάδες Χίος
Λέσβος Γενική Εφορεία
       
   
  Διάφορα   Άγης & Έλλη
Ανακλυκλωση Κινητών Άγης σφυρίζει
    Έλλη εξερευνεί
    Άγης με χάρτη
    'Ελλη με πυξίδα
    Άγης Πυρά
    Έλλη Πυρά
    Πυρά

Σχεδιασμός & επανασχεδιασμός: Demos Graphics

Ο σχεδιασμός των σημάτων Γενικής Εφορείας, Ανατολικής Αττικής, Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και ο επανασχεδιασμός των σημάτων Αποδήμων, Δυτικής Αττικής, Κέρκυρας, Λέσβου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ανατολικής Πελοποννήσου, Σαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας, έγινε από το βαθμοφόρο μας Δημοσθένη Μαθιόπουλο "Αστακό".

Οι φιγούρες του Άγη και της Έλλης είναι από τη Βαθμοφόρο του 1ου Π Παιανίας Δάφνη Εμπεδοκλή

Παρακαλείστε όταν κάνετε χρήση των παραπάνω σημάτων σε σελίδες και έντυπα να κάνετε ανάφορά είτε της σελίδας μας, είτε του σχεδιαστή μας.