Περισσότερα Σήματα

Λογότυπα και σήματα Ελληνικού Προσκοπισμού

Πίσω

Περιφερειακές Εφορείες:  
Απόδημος Ελληνισμός    
Αθήνα    
Ανατολική Αττική    
Δυτική Αττική    
Νότιος Αττική    
Δωδεκάνησος    
Βορειοδυτική Ελλάδα    
Κέρκυρα    
Ανατολική Κρήτη    
Δυτική Κρήτη    
Κυκλάδες    
Λέσβος    
Μαγνησία    
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη    
Δυτική Μακεδονία    
Κεντρική Μακεδονία    
Ανατολική Πελοπόννησος    
Δυτική Πελοπόννησος    
Σαρωνικός    
Στερεά Ελλάδα & Εύβοια    
Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία    
Θεσσαλονίκη    
Χίος    
Γενική Εφορεία    

Σχεδιασμός & επανασχεδιασμός: Demos Graphics

Ο σχεδιασμός των σημάτων Γενικής Εφορείας, Ανατολικής Αττικής, Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και ο επανασχεδιασμός των σημάτων Αποδήμων, Δυτικής Αττικής, Κέρκυρας, Λέσβου, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ανατολικής Πελοποννήσου, Σαρωνικού, Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας, έγινε από το βαθμοφόρο μας Δημοσθένη Μαθιόπουλο "Αστακό".

Παρακαλείστε όταν κάνετε χρήση των παραπάνω σημάτων σε σελίδες και έντυπα να κάνετε ανάφορά είτε της σελίδας μας, είτε του σχεδιαστή μας.