Ένωση Παλαιών Προσκόπων

Η Ένωση μας στεγάζεται, Άλσους 2, 15231 Κάτω Χαλάνδρι, εντός του πάρκου.

Παλαιοί Πρόσκοποι γίνονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι έχουν διατελέσει για ένα τουλάχιστον έτος μέλη Τμημάτων του ΣΕΠ αλλά δεν είναι πια ενεργά μέλη του, όσοι έχουν διατελέσει μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (ΕΚΣ) για δύο πλήρεις θητείες και όσοι έχουν τιμηθεί με τα μετάλλια «Φίλων του Προσκοπισμού» και «Υπηρεσιών προς τον Προσκοπισμό», εφόσον αποδέχονται το σκοπό του ΣΕΠ και τις Θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού, όπως αυτές διατυπώνονται στην Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου, όπως και τους σκοπούς της Διεθνούς Φιλίας Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών.

 

Σκοπός των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων:

Η έμπρακτη και ενεργή συμπαράσταση και στήριξη προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων καθώς και η ενίσχυση του Προσκοπικού έργου που πραγματοποιείται στα Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες, με βάση όλα όσα περιγράφονται στο σχετικό με το σκοπό άρθρο του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισμού του Σ.Ε.Π.

Η αναζωογόνηση και ενδυνάμωση Προσκοπικών δεσμών των μελών τους και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων

Η διατήρηση του Προσκοπικού πνεύματος και των Αρχών του Προσκοπισμού μεταξύ των Παλαιών Προσκόπων

Η διαφύλαξη, στήριξη και μετάδοση της Προσκοπικής Ιδεολογίας και πνεύματος, στο περιβάλλον όπου ζουν και εργάζονται, καθώς και στην Κοινωνία γενικότερα.

Η τόνωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων αξιών της ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η προσπάθεια για εδραίωση της έννοιας της δικαιοσύνης και ο αγώνας για την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από την παγκόσμια συναδέλφωση των Προσκόπων.

Η συμβολή στη διεθνή κατανόηση μεταξύ των λαών και ειδικότερα με την εδραίωση φιλικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Η ανοχή και ο σεβασμός κάθε κοινωνικής ομάδας.